Publicerad 1925   Lämna synpunkter
FLO flω4, sbst.3, r. l. m. ((†) n. Schultze Ordb. 1184 (c. 1755)); best. -n l. (numera bl. bygdemålsfärgat) -en (Sjöstedt Husdj. 2: 32 (1862), LAT 1871, s. 122); pl. -ar ((†) -er Hermelin IVetA 1771, s. 19); äv. FLOR flω4r, sbst.3, r. l. m.; best. -en, äv. -n; pl. -ar.
Ordformer
(flo c. 1755 osv. flor (-oo-) 1628 osv. flod 1736 (: Flodstockar)1897 (: flodstock))
Etymologi
[jfr sv. dial. flo(r), floe, m., stengolv, gången mellan båsraderna i ladugården, gödselränna (Finl.), d. dial. (Bornh.) o. nor. flor, isl. flórr, m., med bet. 1, mnt. vlōr, t. flur, eng. floor; rotbesläktat med FLO, sbst.1]
1) landt. benämning på den del av golvet i en ladugård l. i ett stall som ligger bakom båsen l. spiltorna, stundom äv. innefattande den invid båsen anbragta gödselrännan. Flo av trä eller cement. Fähus .. medh .. (provisorisk) flor. InventVada 1628. Granris hackas och strös under dem (dvs. kreaturen) i Båsen och på floren. Dahlman Reddej. 37 (1743). Floarne togos de dubbla (dvs. mellan tvenne båsrader befintliga) 6 fot breda och de enkla 4 fot breda, allt med inberäkning af urinrännor. LAHT 1878, s. 172.
2) (†) flostock. Schultze Ordb. 1184 (c. 1755).
3) (†) golv i bås. LAA 1813, s. 317.
4) (i Finl.) landt. floränna, gödselränna. TurÅ 1904, s. 146.
5) (förr) gymn. den del av golvet i en gymnastiksal som låg ngt högre än det övriga golvet (numera ersatt med bänkar). Ling Tab. 29 (1866).
Ssgr (till 1; landt): FLO(R)-GOLV. Sjöstedt Husdj. 2: 32 (1862).
-GÅNG, pl. -ar. SyneprotAlgutsboda 18/6 1897.
(jfr 4) -RÄNNA, r. l. f. bakom bås l. spiltor löpande gödselränna. Juhlin-Dannfelt 234 (1886).
(jfr 2) -STOCK. stock som avgränsar flon l. gödselrännan från båsen; jfr HAMMAR-STOCK. VDAkt. 1736, F III 7.

 

Spalt F 823 band 8, 1925

Webbansvarig