Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FIL fi4l, sbst.4, i bet. 1 r. (m. WoJ (1891)), i bet. 2 m.||ig.; best. -en, äv. -n; pl. (i bet. 1) -ar.
Etymologi
[uppkommet gm förkortning av de nedan anförda examensbenämningarna]
(i studentspr.)
1) skämtsam benämning på vissa för inskrivning i annan fakultet fordrade förberedande examina inom den filosofiska fakulteten, näml. medicinsk-filosofisk examen (”mediko-filosofie kandidatexamen”), juridisk-filosofisk examen (”juridiko-filosofie kandidatexamen”) samt teologisk-filosofisk examen (”teologiko-filosofie kandidatexamen”), av vilka de båda förstnämnda numera äro avskaffade. Tegnér ElliptOrd 15 (1882). Östergren (1920). — jfr JURIDIKO-, MEDIKO-, TEOLOGIKO-FIL.
2) (†) person som läser på en av de under 1 nämnda examina; i ssgrna JURIDIKO-, MEDIKO-FIL.
Avledn. (till 1): FILARE, sbst.1, m.||ig. (i studentspr.) skämts. benämning på student (studentska) som läser på l. avlagt en ”fil” (i bet. 1); jfr FIL, sbst.4 2. Boström 3: 526 (1864). Tegnér ElliptOrd 15 (1882). — jfr JURIDIKO-, MEDIKO-, TEOLOGIKO-FILARE.

 

Spalt F 526 band 8, 1924

Webbansvarig