Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JURIDIKO- jɯri1diko- l. jur-, l. -ω-, äv. 1010—.
Etymologi
[av lat. juridicus (se JURIDISK)]
som har avseende på l. sammanhänger med osv. juridik; ss. första led i ssgr.
Ssgr: JURIDIKO-FIL -fi4l, i bet. 1 r., i bet. 2 m. (i studentspr.)
1) (förr) juridisk-filosofisk examen. Han läste på juridikofilen. Almqvist AmH 1: 157 (1840). Gustaf tog i går juridikofilen. Barr (o. Wigforss) 43 (1906). Ehrenheim Minn. 21 (1912).
2) (†) = -FILARE. Almqvist AmH 1: 162 (1840).
-FILARE -fi3lare2, m.||ig. (i studentspr., förr) student (studentska) som läste på l. som endast avlagt juridisk-filosofisk examen. —
-FILOSOFISK—1040. (förr) juridisk-filosofisk; i uttr. juridikofilosofisk examen. Juris kandidat-examen .. måste föregås af en juridiko-filosofisk examen, inför filosofiska fakulteten. SKL 2: 303 (1847). Tholander Ordl. (c. 1875).

 

Spalt J 288 band 13, 1934

Webbansvarig