Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FIBLA fi3bla2, äv. FIBBLA fib3la2, r. l. f.; best. -an; pl. -or ((†) -er Franckenius Spec. (1638: hästfibler), Linné Fl. nr 631 (1745), WoJ (1891; jämte fiblor)).
Ordformer
(fibl- 1638 (: hästfibler, pl.) osv. fibbla 1894. fibbel- 1778 (i ssgn fibbelblad). fifl- 1683 (: Enge-Fifler, pl.) Jfr äv. FIVEL)
Etymologi
[sv. dial. fibler, hästfibla, pl.; jfr nor. dial. fivel, ängsull, fibl, maskros, hestafivel, Arnica montana, nyisl. fífill, maskros; jfr äv. isl. fífa, ängsull; möjl. besläktat med FJUN]
benämning på vissa växter (med gula blommor), tillhörande de korgblomstriga växternas familj; i sht om växter tillhörande släktena Arnica, Crepis, Hieracium, Hypochæris, Leontodon, Scorzonera m. fl.; utom i anv. a, b o. c nedan bl. ss. senare led i ssgr samt elliptiskt för dylika ssgr; i äldre tid vanl. i pl. — jfr BJUGG-, FJÄLL-, FLÄCK-, GLATT-, GRÅ-, HORS-, HÄST-, HÖK-, HÖST-, KLO-, KORN-, MJÖLK-, ROT-, SKOGS-, SMÖR-, SOMMAR-, ÅKER-FIBLA m. fl. — särsk.
a) Arnica montana Lin., hästfibla, fallört. Linné Gothl. 305 (1745). Fischerström 1: 159 (1779; i pl.). Lyttkens Växtn. 37 (1904; angivet ss. folkspr.).
b) Hypochæris maculata Lin., fläckfibla, slåtterfibla, fruekål. Linné Fl. nr 631 (1745; i pl.; anfört från Småland). Dalin (1851; i pl.).
c) bot. växt tillhörande fiblegruppen. Fiblornas grupp. Lindman NordFl. 3: 24 (1901).
Ssgr: A (föga br.): FIBEL-BLAD, -VÄXT, se B.
B: FIBLE-BLAD. (fibbel-) fibla. Sämre hårdvall .. med fibbelblad och ganska litet väpling. VDAkt. 1778, nr 348.
-BRAND. (sjukdom på fibleväxter förorsakad av) en svampart; jfr BLOM-BRAND. Genom Fiblebranden (försvinner) på Scorzonera, Tragopogon m. fl. allt spår till blomma och frukt. Fries BotUtfl. 3: 369 (1864).
(jfr c) -GRUPP(EN). bot. om avdelningen Cichoriaceæ inom de korgblomstriga växternas familj. Lindman LbBot. 99 (1904).
-SPIRA. bot. växten Crepis præmorsa (Lin.) Tausch., klasfälle, klasfibla. Fries BotUtfl. 3: 225 (1864).
-VÄXT. (fibel- 1911) bot. växt tillhörande fiblegruppen; i sht i pl. Fries Ordb. (c. 1870).

 

Spalt F 492 band 8, 1924

Webbansvarig