Publicerad 1921   Lämna synpunkter
-FALD ~fal2d, adjektivsuffix.
Ordformer
(-fald Svart Gensv. I 4 b (1558), Lucidor Hel. Ff 4 b (1673), Lantingshausen Young 2: 55 (1790), Hagberg Shaksp. 2: 173 (1847: trefald mened), Beskow Pred. 255 (1901: trefald upprepning) m. fl.; -fall G. I:s reg. 1: 153 (1523), RARP V. 1: 7 (1652), MB 53: 7 (Lag 1734) m. fl. -fåld(h) (-fold) Visb. 1: 46 (1572), Lucidor Hel. A 2 b (1669), Kolmodin Qv.-sp. 1: 6 (1732) m. fl.; -foll G. I:s reg. 3: 313 (1526), Svart Gensv. K 4 a (1558). -falt Schroderus Osiander 2: 509 (1635), Eneman Resa 1: 130 (1712), Ling Eylif 4 (1814: med sjufallt styrka) m. fl.)
Etymologi
[fsv. -falder, -faller, -folder, -foller, motsv. ä. d. -fold, nor. -fald, isl. -faldr, got. -falþs, fsax. -fald, mnt. -valt, -volt, mnl. -vout, holl. -voud, feng. -feald, meng. -fald, -fold, eng. -fold, ffris. -fald, fht. -falt, mht. -valt, t. -falt, ävensom (med svagt avljudsstadium) gr. –παλτος, –πλασιος (i τρίπαλτος, τριπλάσιος, tredubbel, m. fl.). Suffixet sammanhänger med FÅLL, inviken o. tillsydd kant på tyg l. klädesplagg o. d. (jfr äv. FALT), o. betyder eg.: hopviken l. sammanlagd o. d. (så l. så många ggr). Den enkla grundroten utan t-utvidgning föreligger i gr. διπλόος, lat. duplus (se DUBBEL) osv., sannol. äv. i TVIVEL. — Vokalen -å- (-o-) kan delvis vara ljudlagsenligt utvecklad, delvis bero på inflytande från -fåldig, -fållig (se -FALDIG) l. från mnt. -volt. Beträffande förhållandet mellan -ld o. -ll jfr under -FALDIG]
Anm. Enfald o. mångfald äro numera obrukliga o. flerfald likaledes i det närmaste föråldrat. Av de övriga kan sg. fortfarande användas. I allm. påträffas den dock bl. ngn gg i poesi l. högre stil, med undantag för n. som är vanligt i sådana uttr. som ett fyrfaldt hurra, ett trefaldt leve o. d. Fullt brukliga äro, då man bortser från det vardagliga talspråket, som i regeln väljer andra uttryckssätt, adv. på -T (äv. fler-, mångfaldt), delvis sannol. på grund av inflytande från bibeln (Mat. 13: 23). — Tidigare bildades ngn gg sbst. på -het till adj. med detta suffix; jfr EN-, TVÅ-FALDHET.

 

Spalt F 109 band 8, 1921

Webbansvarig