Publicerad 1922   Lämna synpunkter
EXPEDITÖR äk1speditö4r l. 4r, m.||(ig.); best. -en, äv. -n; pl. -er.
Etymologi
[av fr. expéditeur, till expédier (se EXPEDIERA). Jfr SPEDITÖR]
person som expedierar l. förestår expedition. SPF 1839, s. 280 (om postexpeditör). Jernarbetarnes expeditör J. N. SDS 1904, nr 117, s. 3. — jfr POST-, TIDNINGS-, TÅG-, ÅNGBÅTS-EXPEDITÖR.

 

Spalt E 846 band 7, 1922

Webbansvarig