Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ERNJUTA, v. -nöt, -nutit l. -njutit.
Etymologi
[av ER- o. NJUTA]
(†) komma l. vara i åtnjutande av (ngt). Det subsidium .. som .. Martinus Nordtman här till nutet hafwer, skulle nu eij längre af honom erniuthas. HärnösDP 1663, s. 39. Linné Bref I. 1: 289 (1767).

 

Spalt E 719 band 7, 1922

Webbansvarig