Publicerad 1922   Lämna synpunkter
EREMIT e1remi4t l. er1-, m.||ig.; best. -en; pl. -er ((†) -ar O. Petri Sacr. A 4 b (1528: hermetar)).
Ordformer
(her(e)- 1528 c. 1817. ere- 1635 osv. erm- c. 1817. -met 1528)
Etymologi
[fsv. ärmite, (h)ermete m. fl. former; jfr fr. ermite, ä. fr. hermite, senlat. eremita, af gr. ἐρημίτης, eremit, till ἐρῆμος, ensam, l. ἐρημία, ensamhet, öken]
1) person som dragit sig undan i ensamhet (i öknen l. vildmarken) för att ägna sig åt stränga botövningar l. ett av världen ostört religiöst liv, anakoret; särsk. i fråga om kristna förh. från 200- t. o. m. 500-talet; allmännare l. mer l. mindre bildl.: person som lever avskild från världen (o. dess nöjen), enstöring. En from eremit. Haffua och så helga hermetar warit j förtijdhen, som j mong åår aleena leghat haffua j öknenne. O. Petri Sacr. A 4 b (1528). (Den unge baronen till Erik Dahlberg:) Upp med dig, eremit, och kom på bal. Snoilsky 2: 48 (1881).
2) kyrkohist. benämning på medlemmarna i vissa ur eremitföreningar utvecklade munkordnar. Brask Pufendorf Inl. t. hist. 417 (1680). — jfr AUGUSTIN(ER)-, TIGGAR(E)-EREMIT.
3) zool. benämning på vissa i (relativt) mörka färger klädda fåglar, nämligen dels den i alptrakter levande sångfågeln Pyrrhocorax pyrrhocorax Lin., dels kolibrifågeln Phaëtornis superciliosus (Lin.) Swains. 1 Brehm 2: 162, 184 (1875).
Ssgr (i allm. till 1): EREMIT-BONING.
-CELL. jfr -BONING. Geijer I. 1: 215 (1845).
-FÖRENING.
-GROTTA.
-HYDDA. Eneman Resa 2: 26 (1712).
-KOLONI.
-KRÄFTA. [namnet beror på den om ett eremitliv påminnande tillvaro ifrågavarande kräftdjur föra gm att hava tagit sin bostad i tomma snäckskal] zool. individ l. art l. släkte av kräftdjursfamiljen Paguridæ, särsk. arten Pagurus bernhardus Fabr. Sundevall Zool. 116 (1835).
-LIV.
(2) -ORDEN. S. Augustini Eremit Orden. Schroderus Os. 2: 686 (1635).
Avledn. (till 1): EREMITINNA, f. (†) kvinnlig eremit. Weste (1807).
EREMITISK, adj.; adv. -T. Ett eremitiskt liv. Schroderus Os. 2: 194 (1635).
EREMITSKA, f. (†) = EREMITINNA. PoetK 1818, 2: 147. Bremer Brev 2: 196 (1842).

 

Spalt E 703 band 7, 1922

Webbansvarig