Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AUGUSTINER a͡u1gusti4ner, äfv. a͡ω1-, stundom (utan diftongisering) a1ɯ- l. a1u- l. a1ɯ- l. a1u- l. 1– l. aɯ1(jfr – – – ti` múnnk Dalin), m.; best. -n; pl. =; äfv. AUGUSTIN (NF 1: 1332 (1876; i ssgr), Smirnoff Eneroth Pom. 2: 260, 261 (1896; i ssgr), Cederschiöld Sverre 146 (1901; i ssg)) a͡u1gusti4n osv. (jfr ofvan), m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. augustiner, eng. augustin(e), fr. augustin, af Augustinus, ss. namn på den bekante västerländske kyrkofadern (430)]
tiggarmunk tillhörande den orden som uppkallats efter kyrkofadern Augustinus. Augustiner, the haffua suartan kiortil och kappo (dvs. kåpa). O. Petri Klost. A 4 a (1528). (Påfven) Honorius III. .. Stadfästade the Eremiters, Dominicaners, Augustiners och Franciscaners Orden. Schroderus Osiander 2: 703 (1635). Augustinerne (i Lunds ärkebiskopsstift) voro bosatte i Dalby. Anjou Sv. kyrkoref. hist. 1: 38 (1850). Vising Fr. spr. i Engl. 1: 7 (1900).
Ssgr: AUGUSTINER-1030~, stundom 10030~ l. 01030~, äfv. AUGUSTIN-EREMIT103~, stundom 1003~ l. 0103~002. Konv.-lex. (1856). (Påfven) Alexander IV .. gaf dem (dvs. de munkföreningar som erkände den s. k. Augustini regel) kyrklig sanktion under namn af ”augustineremiter”. J. H. Björnström i NF 1: 1333 (1876). Flerestädes (bildade sig) föreningar af Augustinereremiter, dem påfven Alexander IV år 1256 sammanförde till ett nytt samfund af tiggaremunkar, som fick namn af den helige Augustini orden. Cornelius Kr. kyrk. hist. 4: 123 (1890).
-KLOSTER~20. Kiöping Resa 48 (1667). Luthers inträde i augustinerklostret. Ehrenborg Meurer Luthers lefnad 25 (1883). Augustinklostret vid det gamla Konungahälla. Cederschiöld Sverre 146 (1901).
-MUNK~2. Schroderus Osiander III. 1: 9 (1635). Möller (1745, under augustin). En gammal augustinermunk. Wallis Verldshist. 4: 67 (1878, 1882).
-NUNNA~20. nunna af en orden som räknar sitt ursprung från den förening af nunnor i Hippo hvilken förestods af en syster till Augustinus. Augustiner nunnor. O. Petri Klost. B 1 a (1528). Wikforss (1804, under augustinernonne). Dalin (1850).
-ORDEN~20. Grundell Artill. 51 (1705). Theologiæ Doctoren och Professoren af Augustiner Orden, Martinus Lutherus. Bäckström Benzelius Kyrkiohist. 341 (1734). Augustin-orden .. utgör den fjerde i ordningen bland de s. k. tiggareordnarna och blef såsom sådan erkänd af påfven Pius V 1567. J. H. Björnström i NF (1876). Thomæus Kyrk. hist. 1: 253 (1896). jfr: Han war aff S. Augustini Orden. Schroderus Osiander 2: 702 (1635).
-ÄPPLE~20. [jfr t. rother augustiner. Frukten torde härstamma från ngt augustinerkloster o. på grund af denna omständighet hafva erhållit sitt namn; jfr Smirnoff Eneroth Pom. 2: 261] trädg. Rödt augustinäpple. Smirnoff Eneroth Pom. 2: 260 (1896).

 

Spalt A 2667 band 2, 1903

Webbansvarig