Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ENTUSIASM 1tɯsias4m, äv. än1-, l. -u-, äv. 01—, r. (m. Lindfors (1815), WoJ (1891)); best. -en; pl. (†) -er (SvMag., E. Lencquist).
Ordformer
(i ä. tid skrivet -thous-. -asmus Kling, Porthan Bref t. Calonius 245 (1796))
Etymologi
[jfr t. enthusiasmus, eng. enthusiasm, fr. enthousiasme, av gr. ἐνϑουσιασμός, gudomlig inspiration, av gr. ἐνϑουσιάζειν, vara inspirerad av en gud, till ἒνϑεος, som är fylld av en gud, av ἐν, i, o. ϑεός, gud (se TEOLOGI)]
1) (†) exalterat religiöst tillstånd (på grund av att man menar sig äga omedelbar religiös uppenbarelse), (mer l. mindre) sjuklig yra l. extas; allmännare: fantasteri, svärmeri. Kling Spectator Eee 1 b (1735). SvMag. 1766, s. 71. När .. upväckelser slå sig ut til enthusiasmer. E. Lencquist (c. 1778) i FinKyrkohSP 5: 176.
2) (†) om högre grad av själslig livlighet, ss. den i sht förefinnes hos den gudaingivne skalden: ingivelse, inspiration, känsloöversvallning. Den Enthusiasmus, Ekstasis, eller tjusning och ingifvelse, som plägar tilläggas Skalderna. Bergklint Vitt. 137 (1761). Björnståhl Resa 1: 250 (1771). — jfr KÄRLEKS-ENTUSIASM.
3) (stormande) hänförelse (för ngn l. ngt), (livlig) förtjusning, brinnande (o. ungdomlig) iver, ”eldhåg”; glöd. Han ägnade sig med entusiasm åt uppgiften. Under stor entusiasm. Enthousiasmen för Friheten. Posten 1769, s. 386. (Bataljonen) emottogs, vid återkomsten (från expeditionen), med obeskriflig enthusiasm. SC 2: 339 (1822). En religiös entusiasm bemäktigar sig sinnena, en hänförelse, för hvilken inga offer äro stora nog. Hahr ArkitH 238 (1902). — jfr FRIHETS-, KONST-, NATUR-ENTUSIASM m. fl.
Avledn.: ENTUSIASMERA, v.
1) (†) till 2: inspirera. En älskarinna och en vän äro de rätta gudomligheter, som enthousiasmera skalden. Thorild (1779) hos Weibull Thorild 57; jfr 2.
2) till 3: fylla med entusiasm, hänföra; elda. Entusiasmerad av ngt l. för ngt. Höpken 2: 362 (1759). Vi (Götiska förbundets medlemmar) voro enthusiasmerade öfver den nordiska fornålderns sånger och sagor. Geijer I. 2: 288 (1845). — (mindre br.) refl.: fyllas av entusiasm; elda upp sig. Brinkman .. entusiasmerar sig lätt både för actriser och poëter. Tegnér (WB) 3: 469 (1821). Rydberg KultFörel. 2: 189 (1885).

 

Spalt E 677 band 7, 1922

Webbansvarig