Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ENTSKYLLAN, f. l. r.
(†) vbalsbst. till ENTSKYLLA: undskyllan; ursäkt. HB 1: 211 (1573). Han hafver .. giordt (dvs. framfört) eder endtskyllan för ded I icke ähre kompne till Riksdagen till städes. A. Oxenstierna 2: 33 (1612). Posten 1769, s. 874. Dalin (1850; med hänv. till undskyllan).

 

Spalt E 676 band 7, 1922

Webbansvarig