Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ENTSKYLLA, v. -an (se d. o.), -ande, -(n)ing (se d. o.).
Etymologi
[efter t. entschulden o. entschuldigen; jfr ENT- o. SKYLLA]
(†)
1) urskulda, ursäkta. Tå wele Wij ock .. för heele Werlden .. wara endtskyllade, at Wij äre nödde .. at grijpa til wärn. Svar på thet danske manif. 1644, s. K 2 b (i handl. fr. 1611). A. Oxenstierna 1: 69 (1612). Helenius (1838).
2) refl.: urskulda sig, ursäkta sig (med ngt), undskylla sig; framföra som ursäkt. Petreius Beskr. 2: 75 (1614). Desse (personer) hafwe låtidt sigh endskylla att dhe för Sjukdom och oförmögenhet inthet kunna komma till Rikzdagh. RARP 1: 81 (1627). (Han) enskylte sig med aftonmörkret, som instundade. Celsius G. I 2: 196 (1753). Dalin (1850; med hänv. till undskylla sig).

 

Spalt E 676 band 7, 1922

Webbansvarig