Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ENTRÄTA, f.
Ordformer
(-trätt- P. Erici)
Etymologi
[fsv. enthrätta; jfr ENTRÄTEN]
(†) egensinne, halsstarrighet; trätlystnad. Omögeligit är thet, at någhor weterligha och aff eenträtto skulle en then minsta Euangelij artikel om Christo emoot säya. P. Erici Musæus 5: 173 b (1582).

 

Spalt E 675 band 7, 1922

Webbansvarig