Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ENTRÄGEN e3n~trä2gen, adj.; -get; -gne, -gna; -gnare. adv. -GET.
Etymologi
eg.: som är värksam i en o. samma riktning l. på ett o. samma sätt; ihärdig, outtröttlig; jfr ENSTÄNDIG. — särsk.
a) om person: som ansätter l. ligger över ngn (med en begäran, med böner osv.), som oavlåtligt upprepar en anhållan l. framställning osv., som framhärdar i sina bemödanden; stundom närmande sig bet.: efterhängsen, envis, påträngande. Wij (skola) wara eenträgne j bönenne. L. Petri 1 Post. X 7 a (1555). När de qvarlämnade äro enträgne at vilja hafva en likpredikan. Rydén Pontoppidan 483 (1766). Blir han för enträgen, så visa bara av honom! Östergren (1919). — (föga br.) bildl. om sak. Dock hänger han så wid som een eenträgen Borra. Spegel GV 139 (1685).
b) om ngns yttrande l. bön o. d.: ihållande, ihärdigt upprepad, ivrig; stundom närmande sig bet.: eftertrycklig, allvarlig. Judarnas eenträgna .. roop. L. Petri Chr. pina f 6 b (1572). Jag anlitar (dvs. beder) Herr baron och ministern om hjelp på det enträgnaste i denna saken. Höpken 2: 641 (1760). Jag afböjde .. ganska enträgna uppmaningar att sätta mig i spetsen för partiet. De Geer Minnen 2: 158 (1892).
c) (†) om arbete o. d.: trägen, ihållande. VDAkt. 1674, nr 92. Stränga och enträgna arbeten. Tidskr. f. lär. 1846—47, s. 265.
Avledn.: ENTRÄGENHET300~2 l. 3~200, r. l. f.
a) till a, b: egenskap(en) l. förhållande(t) att vara enträgen. Schroderus Os. 1: 712 (1635). Rudin Ord t. ungd. 3: 143 (1903). särsk. (†) i pl., konkretare: enträgna böner l. framställningar o. d. Konungen klagar, at han blifwer .. öfwerlupen aff theres enträgenheter. RARP V. 2: 132 (1655).
b) (†) till c: trägenhet, flit. VDAkt. 1795, nr 274.

 

Spalt E 674 band 7, 1922

Webbansvarig