Publicerad 1922   Lämna synpunkter
ENGAGEMANG 1gaʃ(e)maŋ4, äv. 0104, n.; best. -et; pl. = l. -er. (ofta, förr alltid, skrivet ENGAGEMENT)
Etymologi
[jfr t. engagement, av fr. engagement, till engager (se ENGAGERA)]
användt ss. vbalsbst. till ENGAGERA. — särsk.
1) (†) motsv. ENGAGERA 2 a: förlovning. Ditt engagement, som för öfrigt nu .. är allmänt bekant, äfven här i Carlstad, kunde då (näml. vid jultiden) ordenteligen eclateras. Elof Tegnér (1804) hos Wrangel TegnKärlekss. 285. L. Hammarsköld (1809) hos Hjärne DagfDrabbn. 284.
2) motsv. ENGAGERA 2 c; särsk. konkret: förbindelse; utestående fordran. SD(L) 1896, nr 5, s. 3. Banken (har) .. att räkna med mycket betydliga förluster å hufvudsakligen gamla engagemang, daterande sig från 1903—1905. PT 1910, nr 76 A, s. 1.
3) (numera föga br.) motsv. ENGAGERA 3: åtagande, förpliktelse. Ett sådant engagements fullgörande. AdP 1789, s. 724. Almqvist Am. H. 2: 211 (1840).
4) motsv. ENGAGERA 4: anställning, syssla, plats; numera i sht om anställning vid teater o. d. 2 RARP 4: 26 (1726). Några Personer .. kunna erhålla engagement vid en Res-Theater. DA 1824, nr 246, s. 4. (Rickard Furumo) har tagit engagement vid Husqvarna gevärsfaktori. Almqvist Tre fruar 1: II (1842). — (mindre br.) konkret: anställd person. Baronessan (v. Rahden) hörde under några år .. till cirkusetablissementens .. dyrast betalade engagementer. SD 1900, nr 117, s. 8. — jfr LIVSTIDS-ENGAGEMANG.
5) fäkt. motsv. ENGAGERA 6. Balck Idr. 5: 51 (1888).

 

Spalt E 608 band 7, 1922

Webbansvarig