Publicerad 1919   Lämna synpunkter
EGALERA e1gale4ra l. eg1-, l. -e3ra2, v. -ade.
Etymologi
[liksom t. egalieren av fr. égaler, göra lika, vara lika, avl. av égal, lika (se EGAL)]
(numera knappast br.) vara l. bliva lika stor l. god som (ngn l. ngt) l. jämgod med (ngn l. ngt), gå upp emot (ngn l. ngt), likna (ngn l. ngt). Den rike .. jemför sig altid med den som är ännu förmögnare än han, och söker öfverträffa eller åtminstone egalera honom. Posten 1768, s. 67. En fäst, som skulle égalera en kejserlig. A. v. Hauswolff (1809) hos Bååth-Holmberg En sv. flickas dagb. 242. J. O. Wallin (1820) i Sv. biogr. lex. 7: 68.
Anm. Den i lexika från o. med Pfeiffer (1837) till o. med Ekbohrn Främ. ord (1904) uppgivna betydelsen ’göra lika l. jämgod’ torde icke ha förekommit i sv.

 

Spalt E 294 band 7, 1919

Webbansvarig