Publicerad 1919   Lämna synpunkter
EGARERA, v. -ade.
Etymologi
[liksom t. egarieren av fr. égarer, av é- (se EX-), här med negerande bet., o. ffr. garer, förvara, taga till vara (se GARAGE), som i sin ordning går tillbaka på ett fht. warôn med samma bet. (se VARA, akta). Den urspr. bet. av fr. égarer torde ha varit ’förskingra’, ’förströ’; med avs. på bet.-utvecklingen jfr DISTRAHERA, DISTRÄ, FÖRSTRÖDD]
(†) förvirra; vanl. i p. pf.: förvirrad. (Patientens) uppsyn (var) något egarerad. Lenngren 242 (1796). Nytt ficklex. ö. främ. ord (1846). jfr Swedberg Schibb. 267 (1716).

 

Spalt E 295 band 7, 1919

Webbansvarig