Publicerad 1917   Lämna synpunkter
ECKROR l. ECKRAR, sbst., pl.
Ordformer
(-or Förordn. t. öfverfl. afskaff. 8 nov. 1731, s. A 3 b, Taxa ö. st. sjötullen; -ar Växiö domk. akt.)
Etymologi
[liksom d. ecker av nt. e(c)ker, ollon, knapp i form av ett ollon (Brem. wb., Berghaus), motsv. t. ecker, ollon; jfr d. agern, ekollon, isl. akarn, frukt av vilda träd, got. akran, frukt, gröda, eng. acorn, ekollon, trol. av samma stam som ÅKER]
(†) förmodl. knappar i form av ett ekollon, förfärdigade av l. klädda med trådarbete o. dyl., äv. använda till prydnad; jfr KREPIN. 1 st. Ermekläde af slessingh (dvs. tyg från Schlesien) med Eckrar vthi och medh Rödha bandh. Växiö domk. akt. 1680, nr 138. Taxa ö. st. sjötullen 17 april 1799, s. 14.

 

Spalt E 19 band 7, 1917

Webbansvarig