Publicerad 1923   Lämna synpunkter
DÄCKA däk3a2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING; jfr DÄCK, sbst.2 2.
Etymologi
[liksom d. dække af t. decken (se TÄCKA)]
tekn. med afs. på råsocker: rena från föroreningar, särsk. färgämnen, urspr. o. eg. gm öfvertäckning med fuktig lera; äfv. om liknande operation vid vissa andra ämnens framställande. Berzelius Kemi 4: 228 (1827). Åkerman KemTechn. 2: 149 (1832). Den utkristalliserade kaliumkloriden renas genom ”deckning”. 2UB 7: 446 (1903). (Sockret) däckas .. medelst genomsugning af ren sockerlösning. 2NF 26: 223 (1917).
Ssgr: A: DÄCK-SAFT. tekn. = DÄCK, sbst.2 2. Grönberger Hvitbet. 32 (1872). LD 1893, nr 161, s. 2.
B: DÄCKNINGS-SAFT. tekn. däcksaft. Patent nr 3632 (1892).
C (†): DÄCKS-LERA. för däckning af socker användbar lera. Rinman 1: 456 (1788).

 

Spalt D 2500 band 7, 1923

Webbansvarig