Publicerad 1923   Lämna synpunkter
DÄCK däk4, sbst.2, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[jfr d. dæk, holl. dek, t. deck. Ordet är eg. samma ord som DÄCK, sbst.1]
1) (i sht i fackspr.) täckande hölje, betäckning. — särsk.
a) [jfr motsv. anv. i d.] å bro: (af plåt, betong l. plank bestående) farbana, brobana. Anbringande af nytt däck å broarna i B. LdVBl. 1897, nr 111, s. 1. — jfr BETONG-, PLÅT-DÄCK.
b) [jfr motsv. anv. i holl.] (†) tak. När Templet färdigt var, Vndantagno taket eller däcket. Bliberg Acerra 13 (1737).
c) [jfr motsv. anv. i d.] å fordon, särsk. automobil- l. velocipedhjul: ytterring af gummi som omsluter o. skyddar luftringen. Nya däck på cyklarna. UNT 1917, nr 6774, s. 6. DN 1922, nr 279, s. 19. — jfr AUTOMOBIL-, BIL-, CYKEL-, VELOCIPED-DÄCK.
d) (i sht i fackspr.) å cigarr: ytterblad, täckblad. Anm. I denna bet. användes äfv. formen däcks [af d. dæks, elliptiskt för dæksblad].
2) tekn. ren sockerlösning hvarmed socker däckas (se DÄCKA, v.2). 2UB 4: 522 (1899).
Ssgr (till 1): A: DÄCK-FAT. (däcke- BoupptVäxiö 1744. däcks- BoupptVäxiö 1763, Därs. 1778) [jfr (ä.) d. dækkefad] (†) lock (å kärl); jfr TÄCKFAT. BoupptVäxiö 1734. ÅgerupArk. Bouppt. 1749.
B (†): DÄCKE-FAT, se A.
C (†): DÄCKES-BLAD. å spunnen tobaksrulle: ytterblad, täckblad. Alla söndrige Blader .. spinnas in uti de större Blader, som kallas Däckes-Blader. UndTobaksPlant. 1733.
D: DÄCKS-BLAD. [jfr d. dæksblad, t. deckblatt] (i fackspr.) å cigarr: ytterblad, täckblad. —
-FAT, se A.

 

Spalt D 2499 band 7, 1923

Webbansvarig