Publicerad 1923   Lämna synpunkter
DURCHLAUCHT, dur4ʃ~la͡u1ʃt, äfv. ~la͡ω1ʃt, vanl. med mer l. mindre tyskt uttal (durrkláuckt Dalin), i bet. 1 r. l. f. (f. Dalin (1850), WoJ (1891)) ((†) n. Björkman (1889)), i bet. 2 m.||ig.; best. (föga br.) -en; pl. (föga br.) -er.
Ordformer
(-laucht 1850 osv. -laut 17051872)
Etymologi
[af t. durchlaucht, mht. durchlûht, eg. p. pf. till durchleuchten, mht. durchliuhten, eg.: genomlysa; från 1400-talet i Tyskland använd tysk motsvarighet till lat. illustris ss. titel]
(numera bl. om t. förhållanden)
1) eg.: upphöjdhet, ädelhet, höghet; i förb. med pers. pron. i gen. resp. poss. pron. brukadt ss. titel, använd om l. till furstlig person af viss rang; jfr DURCHLAUCHTIGHET slutet. Hans, Eders durchlaucht. Hans Furstl. Durchl. Hertigh Carll Gustaffz Handhestar. RARP 4: 515 (1650). Dalin (1850).
2) (tillf.) furstlig person af viss rang.
Afledn.: DURCHLAUCHTIG, adj. (durch- c. 1670 osv. durk- 17491829. -lauchtig 1729 osv. -lautig 17891872. -leuchtig 17181739. -leutig 17271795. -leitisk, säkerl. superl., c. 1670) [af t. durchlau(ch)tig, ä. t. äfv. -leu(ch)tig, afledn. af durchlaucht (se ofvan); jfr DURK-LIKTIG] (numera nästan bl. om t. förh., föga br.) adj. till DURCHLAUCHT; oftast i superl. Rudbeckius KonReg. Dedik. 2 (c. 1670). Durchleuchtigste nådigste Herre och Arfprintz! Swedenborg RebNat. 3: 301 (1718; till sedermera Konung Fredrik I). Vi Friedrich .. tilbiude den durchleutigste Furste, .. Herr Carl Fredrich, .. Vår kiärvänlige hälsning. 2RARP 5: 646 (1727; till hertigen af Holstein). Durchlauchtigste furste och herre! Dalin (1850).
DURCHLAUCHTIGHET, r. l. f. (f. Nordforss (1805), Björkman (1889)). (durch- 17041889. dur(c)k- 17021829. -lauchtig- 17021889. -lauktig- 1815. -lautig- 17801838. -leuchtig- 17041749. -leuktig- 1741. -leutig- (-äu-) 17151788. -keit 1715) [af t. durchlau(ch)tigkeit, ä. t. äfv. durchleu(ch)tigkeit, till durchlauchtig (se ofvan)] (†) upphöjdhet, ädelhet, höghet. Prijser med en Mund och Tunga / En så hög durchleuchtigheet. Brobergen 6 (1704, 1708; om prinsessan Hedvig Charlotta, hertiginna af SchleswigHolstein); jfr slutet. Silfver-Kronan (som sattes på den valde kejsaren) var ett Tekn til dess Durchleuchtighet, Vprichtighet och Endrächtighet .. hvar med Keisaren skulle vara begåfvad. Bliberg Acerra 238 (1737). särsk. i förb. med pers. pron. i gen. resp. poss. pron. ss. titel, använd om l. till furstlig person af viss rang; jfr DURCHLAUCHT. KKD 3: 129 (1702). Hennes Kongl. Höghet och Furstel. Durchleuchtighet Ulrica Eleonora. 2RARP I. 1: 9 (1719). JournLTh. 1810, s. 724 (om hertigen af Parma). skämts. Dalin Arg. 2: nr 9, s. 8 (1734; uppl. 1754: Kärlighet; till Madame la Mode).

 

Spalt D 2385 band 7, 1923

Webbansvarig