Publicerad 1923   Lämna synpunkter
DURK dur4k, sbst.3, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[af ovisst urspr.; jfr DURK, sbst.2]
tekn. ankarjärn. Wetterdal Grufbr. 203 (1878). (De understa) stockarne (i dammkroppen äro) täljda efter bergets form .. samt förankrade i detsamma med 1 1/2″ durkar. TT 1901, V. s. 28.

 

Spalt D 2387 band 7, 1923

Webbansvarig