Publicerad 1922   Lämna synpunkter
DRILL dril4, sbst.5, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(drill FörordnInkomVahror 4/6 1728, s. A 4 b, osv. drijl Stiernhielm)
Etymologi
[jfr d. dril, eng. drill; af holl. dril, drille l. ett däremot svarande, ej påträffadt nt. ord, till drillen (se DRILLA, v.2); beträffandt drijl jfr holl. drijlen, biform till drillen]
tekn. drillborr; äfv.: arbetsstål i l. till drillborr. Iag .. brukar Hammar, Tång och Fijl, / Eld, Skruf-städ, Kåhl och Blåsbälg, Rasp och Drijl. Stiernhielm Parn. 1: 7 (1651; yttradt af en urmakare). Rinman 1: 693 (1788). 1 Bågdrill med 8 drillar och 2:ne upprymmare (i en guldsmeds efterlämnade bo). BoupptVäxiö 1847. jfr BÅG-DRILL. — i utvidgad anv. om drillpinne vid eldgöring. NKeyland i Fatab. 1913, s. 194. jfr ELD-DRILL.
Ssgr: DRILL-BORR. [jfr t. drillbohrer] (särsk. för borrning af små hål i metall, sten o. annat hårdt material afsedd) liten borr som sättes i hastig rörelse medelst drillbåge l. medelst en mutter l. ”löpare” som föres upp o. ned öfver borrspindeln (hvilken i sistnämnda fall utgöres af en lång, flergängad skruf med stark stigning); tidigare möjl. äfv. om rännspel. Wilcke PVetA 1764, s. 34. TT 1871, s. 396.
-BÅGE. [jfr t. drillbogen, eng. drill-bow] båge i hvars båda ändar ett snöre l. en rem l. tarmsträng är fäst som går ett hvarf kring spindel(rulle)n på en drillborr o. gm hvars förande fram o. tillbaka borren hastigt kringvrides ömsevis åt höger o. vänster; äfv. om på samma sätt använd båge vid eldgöring medelst drillning. Rinman 1: 693 (1788). Lönnberg Ren. 192 (1909).
-PINNE. pinne gm hvars hastiga kringvridande ömsevis åt höger o. vänster eld uppgöres. Nordenskiöld Vega 2: 125 (1881).
-RULLE. rulle på drillborr kring hvilken det vid drillbågen fästa snöret osv. är slaget. Rinman 1: 693 (1788). BoupptVäxiö 1845.
-SPEL. (numera föga br.) drillborr; förr sannol. äfv.: rännspel. Eklund Upf. 35 (1746). Et smalt drillspel, med dess rulla, som .. drifves fram och tilbaka med en vanlig drillbåge. Rinman 2: 825 (1789). Almroth Karmarsch 293 (1839). BoupptVäxiö 1879 (efter guldsmed).
-STRÅKE. drillbåge. JernkA 1833, s. 633. Landsm. II. 3: 86 (1887).

 

Spalt D 2173 band 7, 1922

Webbansvarig