Publicerad 1922   Lämna synpunkter
DRESSIN dräsi4n l. dres-, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr (i bet. 1) skrifvet draisine)
Etymologi
[jfr t. o. eng. draisine; af fr. draisine, af namnet på uppfinnaren af ifrågavarande båda slags fordon, tysken C. v. Drais]
1) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] (förr) ett slags primitiv tvåhjulig velociped med styrbart framhjul o. som framdrefs medelst sparkar mot marken. KonstNyhMag. 1: 9 (1818). ConvLex. (1831).
2) [efter t.] järnv. (företrädesvis vid inspektion af banlinje användt) tre- l. fyrhjuligt mindre järnvägsfordon som stakas l. sparkas l. trampas fram (jfr TRALLA, sbst.) l. (då det är fyrhjuligt) vanl. framdrifves medelst häfstång l. vef o. utväxling l. (i senare tid) motor. Swederus IndExposSthm 1866, 3: 29. 2 UB 6: 278 (1904). — i utvidgad anv. En på två skenor .. i taket (på logen) löpande dressin med fyra hjul (medelst hvilken ett upphissadt sädeslass föres till den plats där det skall afläggas). LB 4: 477 (1907). — jfr MOTOR-, VELOCIPED-, ÅNG-DRESSIN.

 

Spalt D 2095 band 7, 1922

Webbansvarig