Publicerad 1920   Lämna synpunkter
DOLSKA (do`lska Weste), sbst.1, r. l. f.
(†) sbst. till DOLSK, adj.1 (Målsman) läggie (vid sin myndlings uppfostran) ingo dolsko wider, medh mindre han will umbgälla sin försumelse. RARP 4: 635 (1651). Då jag eftersinnar huru alla andra Nationer då redan .. begynt tänka, .. så må man visserligen förundra sig öfver den dolska som .. regerade här uti landet. Posten 1769, s. 897. C. J. L. Almqvist i Skandia 3: 93 (1834). Dalin (1850). Böttiger i SAH 50: 332 (1874).

 

Spalt D 1908 band 7, 1920

Webbansvarig