Publicerad 1920   Lämna synpunkter
DOLLFOT, m.
Etymologi
[efter t. dollfuss; jfr t. tollfuss; första ssgsleden utgår sannol. från samma stam som föreligger i mnt. dolle, dulle, roderpinne (jfr ÅR-TULL); besläktadt härmed är trol. gr. τύλος, träpåle, valk, knöl; jfr Fick 3: 185 (1909), Falk o. Torp Etym. wb. 1269 (1911); beträffande ordets härledning ur t. toll, galen jfr Grimm Wb (1913; under toll I 2 b, c)]
(†) klumpfot. Lind (1749; under toll-fuss).

 

Spalt D 1904 band 7, 1920

Webbansvarig