Publicerad 1920   Lämna synpunkter
DOGGER dog4er, sbst.2, r.
Etymologi
[af eng. dogger, urspr. dial. benämning på ett visst slag af järnmalm]
geol. benämning på juraformationens mellersta aflagring, brun jura. En afdelning af bruna juran kallas Dogger, som egentligen är en mörkbrun sandstensart, inneslutande stycken och knölar af skifferleror och jernoxidhydrat m. m. Bergstrand Geol. 337 (1868). Nathorst Jord. hist. 795 (1893). 2 NF 13: 303, 304 (1910).

 

Spalt D 1873 band 7, 1920

Webbansvarig