Publicerad 1918   Lämna synpunkter
DIVIDEND div1idän4d l. di1-, r. l. m. (Weste, Dalin (1850), Lundell); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(divident Bouppteckn. fr. Växiö 1832 (i bet. 1 a). Anm. I ä. tid nyttjas (i bet. 2) den lat. formen dividendus, tidigast med lat. böjning, t. ex. Hortulanus Räckneb. C 3 b (1674). Bergklint M. sam. 1: 119 f. (1781) o. Beckmarck Arithm. 19 ff. (1795) använda i best. form dividenden, i obest. form dividendus; dock träffas hos den förre en gg dividend (s. 120))
Etymologi
[jfr d. dividend (i bet. 2), dividende (i bet. 1), holl. dividend, t. dividende (i bet. 1), dividend(us) (i bet. 2), eng. dividend, fr. dividende, m., alla (i sista hand) af (ny)lat. dividendus, som skall l. bör delas, gerundivum af dividere (se DIVIDERA). Formen divident har sin motsvarighet i liknande former i ä. holl., ä. t., ä. eng. o. ä. fr.]
1) jur. o. ekon. i fråga om fördelning af en summa; närmast motsv. DIVIDERA I 2.
a) [jfr motsv. anv. i holl. o. eng. samt af t. dividende] summa som skall delas; jfr DELNINGS-SUMMA 1; särsk. om vinstsumman i ett bolag o. d. l. om den summa som delas mellan borgenärerna i en konkurs. De tre första Söcknedagarna uti instundande år utdelas .. Dividenden uti aflidne Ingenieuren I. Holmquists .. Concoursmassa. Lunds veckobl. 1822, nr 50, s. 3; möjl. till b. Nordström Samh. 2: 665 (1840; i fråga om bolag enl. landskapslagarna). NF (1880).
b) [jfr motsv. anv. i d., holl., eng. o. fr. samt af t. dividende] andel som tillkommer ngn vid en delning; jfr DELNINGS-SUMMA 2; särsk. om den vinstandel som tillfaller en delägare i affärsföretag l. bolag o. d. eller om borgenärs andel vid realisation af konkursmassa. DA 1830, nr 55, s. 3. (Goda tider,) då höga dividender utdelas. Henriksson Tyskl. 335 (1901). Cronholm Tio år i Sthm 29 (1901; i fråga om konkurs).
2) [jfr motsv. anv. i d., holl., eng. o. fr. samt af t. dividend(us)] mat. motsv. DIVIDERA I 5: tal som skall delas med ett annat, tal i hvilket ett annat tal skall divideras; motsatt DIVISOR, sbst.1 a. Dividenden innehåller så många gångor Divisorn som Quotienten innehåller Enheter. Bergklint M. sam. 1: 120 (1781). NF (1880).
Ssgr: (1 a) DIVIDEND-KAPITAL. (knappast br.) Allm. journ. 1815, nr 88, s. 1.
(1 b) -KUPONG (i sht i Finl.) utdelningskupong. —
(1 b) -UTDELNING~020.

 

Spalt D 1713 band 7, 1918

Webbansvarig