Publicerad 1916   Lämna synpunkter
DISSERTATION dis1ærtatʃω4n l. -är- l. -er-, l. -aʃ-, l. disær1(dissärtatschón Dalin), r. (f. Dalin (1850)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. dissertation, af lat. dissertatio (-ōnis), utveckling, framställning, af dissertare (se DISSERTERA, v.1); jfr äfv. holl. dissertatie]
1) (†) om lärd skrift i allm. Rydelius Förn. 304 (1721, 1737). Mademoiselle Scuderie .. författade .. en möckenhet Romaner, Dissertationer och Poesier. SP 1779, s. 1060.
2) (numera nästan bl. i fråga om ä. l. utl. förh.) afhandling (använd ss. disputationsspecimen), disputation (se DISPUTATION 4). (Gunno Eurelius) presiderade för en Dissertation (om bärnstenen). Hammarsköld Sv. vitt. 1: 177 (1818). (Kellgrens) för kandidatgrad .. utgifna dissertation ”De affectibus humanis”. Lagus Kellgren 7 (1884). Valerius .. försvarade (år 1791) en latinsk dissertation, med .. Norberg såsom preses. NF 17: 144 (1892). — jfr INAUGURAL-DISSERTATION.
Ssg: (2) DISSERTATIONS-SPECIMEN. (†) disputationsspecimen. Sistlidne Lördag ventilerade Academi-Secreteraren Naumann det dissertations-specimen .., hvilket han utgifvit såsom sökande till den här vid universitetet lediga Profession. SKN 1845, s. 136.

 

Spalt D 1642 band 6, 1916

Webbansvarig