Publicerad 1916   Lämna synpunkter
DISPASCHERA dis1paʃe4ra, i Sveal. äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; DISPASCHÖR (se d. o.).
Etymologi
[jfr t. dispaschieren, fr. dispacher, till dispache (se DISPASCH); jfr äfv. it. dispacciare, span. despachar]
jur. o. handel. uppgöra l. upprätta dispasch öfver (haveri). G. Dalin (1871). När haveriet skall dispacheras. Lundgren Om haveri 11 (1876). Dispaschering (skall) verkställas i öfverensstämmelse med lag och bruk. Hasselrot Jantzen Sjörätt 248 (1908).

 

Spalt D 1592 band 6, 1916

Webbansvarig