Publicerad 1915   Lämna synpunkter
DIPLOMATIST dip1lomatis4t l. di1-, l. -å- l. -ω- (diplomati´st Weste), m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr fr. diplomatiste (i bet. 1), af diplôme (se DIPLOM), äfvensom eng. diplomatist (i bet. 2), af diplomat (se DIPLOMAT) l. stammen i diplomatic (se DIPLOMATISK)]
1) (numera knappast br.) = DIPLOMATIKER 1. Hr Hess tror, at .. (handskriften) är ur XI eller XII Seculo, och Diplomatisterne, Pere Tassin och andre ur det IX. Björnståhl Resa 4: 3 (1773). Diplomatist, kännare i diplomatiken. Gynther Conv.-handlex. (1846).
2) (†) = DIPLOMAT 1. Diplomati´st .. (fr.) Diplomate. Weste (1807).

 

Spalt D 1473 band 6, 1915

Webbansvarig