Publicerad 1915   Lämna synpunkter
DIPPELIAN dip1elia4n l. 01—, m.||ig.; best. -en, pl. -er.
Ordformer
(dippelianarne (pl. best., förutsättande en sg. dippelianare) Henning Dippels vist. i Sv. 50 (1881))
Etymologi
[bildadt till namnet Dippel (se DIPPELIANISM) efter sådana ord som ARIAN, LUTERAN, PELAGIAN]
kyrkohist. anhängare af Dippels lära l. dippelianismen. (Tollstadius) är .. än i dag i sit hjerta en dippelian. C. C. Gjörwell (1757) i 2 Skån. saml. 3: 67. Wieselgren Sv:s sk. litt. 1: 329 (1833, 1847). Han .. lärer varit först pietist och sedan dippelian. Cavallin Herdam. 3: 126 (1856). Strokirch var genuin dippelian. Henning Dippels vist. i Sv. 125 (1881).

 

Spalt D 1474 band 6, 1915

Webbansvarig