Publicerad 1915   Lämna synpunkter
DIPLOMATARISK dip1lomata4risk l. di1-, l. -å-, l. -ω-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr nylat. diplomatarius (se DIPLOMATARIE)]
adj. till DIPLOM 2: som angår l. rör l. utmärker l. kännetecknar ett diplom l. diplomer; om återgifvande, afskrift, aftryck o. d. af handling l. urkund: trogen in i de minsta detaljer, bokstafstrogen, noggrann; om noggrannhet l. omsorgsfullhet vid återgifvande af urkund: bokstafstrogen; jfr DIPLOMATISK 1. Den strängaste, diplomatariska noggrannhet (vid återgifvande af urkunder). A. P. Cronholm i Sv. litt.-fören. tidn. 1835, sp. 675. Diplomatariska studier. Dens. Därs. 1836, sp. 506. Citaterna ur (handskrifterna) .. äro noggrant återgifna, med särskilda stilar för den upplösta förkortningen; dock utan grannlaga iakttagande af alla smärre diplomatariska tecken. Rydqvist SSL 1: XIII (1850). En så obetydlig ålder (för handskriften vore) .. redan ur diplomatariska skäl icke tänkbar. Därs. XIX. Isländska handskriften No 645 4o .. i diplomatariskt aftryck utgifven. Larsson (1885; boktitel). Diplomatariskt noggrannt citera lösryckta rader. Kræmer Trestafv. ord 4 (1899).

 

Spalt D 1467 band 6, 1915

Webbansvarig