Publicerad 1915   Lämna synpunkter
DIONYSIANSK di1ony1sia4nsk l. -å- l. -ω-, adj.
Etymologi
[jfr eng. Dionysian, fr. dionysien, adj. till Dionysius Exiguus (den lille), en romersk munk († före 544), upphofsmannen till vår nuvarande tideräkning, som begynner med Kristi födelse; jfr med afs. på formen JULIANSK, GREGORIANSK]
om år, tideräkning, era o. d.: som härrör från Dionysius; jfr DIONYSISK, adj.2 Dionysianska år. Aurén Tidräkn. 166 (1800). Dionysianska Påsktermins-Taflan. Därs. 194. Nyström Bibl. ordb. 212 (1883, 1906).

 

Spalt D 1457 band 6, 1915

Webbansvarig