Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JULIANSK 1lia4nsk l. jul1-, adj.
Etymologi
[jfr t. julianisch, fr. julien; av lat. julianus, avledn. av namnet på Julius Cæsar (jfr JULI)]
(i sht i fackspr.) i uttr. (den) julianska kalendern l. tideräkningen, benämning på den av Julius Cæsar år 46 f. Kr. införda kalendern l. tideräkningen, den s. k. gamla stilen, vilken i Sv. år 1753 ersattes av den gregorianska kalendern; (det) julianska året, året enligt den julianska kalendern. Man måtte .. hafva begripit, at Julianska året, som innefattade 365 dagar och 6 timar, var för stort. Lagerbring 1Hist. 3: 866 (1776). I Grekland gäller än i dag den julianska kalendern eller gamla stilen, som för närvarande är 13 dagar efter vår tideräkning. Grimberg VärldH 4: 184 (1930).

 

Spalt J 258 band 13, 1934

Webbansvarig