Publicerad 1914   Lämna synpunkter
DILETTANTSKAP dil1etan3t~ska2p l. di1-, l. -ät-, äfv. 104~1, n.; best. -et.
= DILETTANTISM; jfr DILETTANTERI o. AMATÖRSKAP. Fredrik (den store var) .. en stor virtuos på flöjt, .. utan att för detta dilettantskap försumma någon pligt eller andra nödiga studier. Becker Verldsh. 10: 295 (1833). Larsen (1884). Dilettantskapet ger .. (i manskvartetten) ej sällan ett välkommet drag af osökt naturlighet och omedelbar friskhet. A. Lindgren hos Valentin Musikh. 1: 149 (1900).

 

Spalt D 1379 band 6, 1914

Webbansvarig