Publicerad 1914   Lämna synpunkter
DILETTANTERI dil1etan1teri4 l. di1-, l. -ät-, n.; best. -et, hvard. äfv. -t.
Ordformer
(dillet- E. Meyer)
Etymologi
[afl. af DILETTANT]
= DILETTANTISM; jfr DILETTANTSKAP. Bara fusk och dilettanteri. E. Fries i Bot. notiser 1843, s. 184. Om detta sällsynta anlag uppöfvats från talangfullt dilettanteri till verkligt konstnärskap. C. R. Nyblom i Sv. lit.-tidskr. 1866, s. 274. (Drottning Kristinas) politiska dilletanteri. E. Meyer (1884) i 2 Saml. 5: 69. (Mæcenas’) poetiska dilettanteri. Schück Världslitt. hist. 1: 491 (1900). Psykologiskt dilettanteri. Hallström i 3 SAH 23: 33 (1908).

 

Spalt D 1378 band 6, 1914

Webbansvarig