Publicerad 1912   Lämna synpunkter
DIALYSERBARHET di1alyse4rbar~he1t l. 01—, äfv. -bar-, äfv. (i sht i Sveal.) —30~2, r. l. f.; best. -en.
kem. sbst. till DIALYSERBAR. Sundberg Mikroorg. 98 (1895).

 

Spalt D 1191 band 6, 1912

Webbansvarig