Publicerad 1911   Lämna synpunkter
DETACHERING det1aʃe4riŋ l. de1-, i Sveal. äfv. -e3riŋ2, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(ofta, i sht förr, skrifvet detaschering)
vbalsbst. till DETACHERA.
a) abstr.; jfr DETACHEMANG 1. En Escadre .. tager sin kryssnings-station emellan Nordske Näset .. och Doggers Banck, och igenom detacheringar af Fregatterne försäkrar handelen i Nordsjön. SP 1779, s. 361. Regl. f. arméens fl. förvaltn. 1796, s. 130. En allmän regel vid detaschering är att man .. bör detaschera så liten styrka som möjligt. NF 3: 1109 (1879).
b) (föga br.) konkret, = DETACHEMANG 3. En detachering på 1,000 man. Högberg Vred. 3: 232 (1906).

 

Spalt D 1089 band 6, 1911

Webbansvarig