Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DESKRIBERA des1kribe4ra l. de1-, i Sveal. äfv. -e3ra2, v. -ade. jfr DESKRIPTION.
Etymologi
[jfr t. deskribieren, af lat. describere, af de, af, från, o. scribere (se SKRIFVA); jfr äfv. fr. décrire]
1) [jfr fr. décrire les usages d’un pays, lat. describere facta alicujus versibus] (numera knappast br.) skildra, redogöra för, omtala, beskrifva (se d. o. 6). Ath Christoffer (Andersson) .. rettelige describerede hans (dvs. Berend von Melens) legender (dvs. historier, lögner). G. I:s reg. 11: 346 (1537). Then i förslaget describerede armee. Gustaf II Adolf 532 (1629). Swedberg Schibb. 264 (1716; bland Fremmande ord .., som hos osz merendels onödigt brukas). Describera, beskrifva, skildra. Ekbohrn Främ. ord (1868, 1878).
2) [jfr lat. suum cuique munus describere] (†) föreskrifva, bestämma; jfr BESKRIFVA 7. (Det) var .. impracticabe[lt] funnitt describera hvart stånd sin klädedrächt. RP 8: 16 (1640).
3) [jfr fr. décrire une ellipse, lat. Archimedes intentus formis, quas in pulvere descripserat] (†) upprita, draga; jfr BESKRIFVA 9 a. Att describera Ellipsin, som wijsar Meridianen, som är 15 Grad från den första. Rålamb 4: 54 (1690). S. Klingenstierna i VetAH 1749, s. 291.
4) [jfr fr. l’orbite que décrit la terre autour du soleil] (†) genomlöpa l. röra sig i en bana som bildar (viss geometrisk figur o. d.); jfr BESKRIFVA 9 c. J. C. Wilcke (1760) i Sv. Merc. 6: 293. 1680 Års Comet describerar sin orbita på 575 år. SP 1779, s. 714. Melanderhjelm Astr. 1: 292 (1795).

 

Spalt D 1012 band 6, 1910

Webbansvarig