Publicerad 1910   Lämna synpunkter
DEMOLOGI dem1ologi4 l. de1-, l. -må- l. -mω-, l. -lå-, i Sveal. o. Norrl. äfv. -ji4, r. l. f.; best. -en, äfv. -n.
Etymologi
[jfr t. demologie, it. demologia, bildadt af gr. δῆμος, folk (jfr DEMOKRATI), o. –λογια, lära, vetenskap (jfr ASTROLOGI, TEOLOGI m. fl.). Termen användes först år 1866 af den italienske nationalekonomen Messedaglia i hans arbete Studii sulla populazione o. upptogs af tysken E. Engel (se Zeitschr. d. k. preuss. statist. bureaus 1871, s. 196 ff.)]
(mindre br.) statist. = DEMOGRAFI. I senaste tid får man äfven (för demografien l. befolkningsstatistiken) se uttrycket demologi förordadt. Fahlbeck Sv:s adel 1: 5 (1898). Jensen Rysk kulturh. 3: 121 (1908).
Anm. A. Noreen har i Nord. tidskr. 1894, s. 517 föreslagit demologi ss. ersättning för FOLKLORE o. FOLKLORISTIK (se äfv. Dens. i Filos. fak:ns studiehandb. 2: 126 (1908), Dens. Vårt spr. 5: 468 (1909)), liksom äfv. demolog för FOLKLORIST.

 

Spalt D 709 band 6, 1910

Webbansvarig