Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DEKARTERA dek1arte4ra l. de1-, i Sveal. äfv. -e3ra2, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. dekartieren i bet. ’afstämpla på brefkartan upptagen försändelse före utlämnandet’ (motsatt inkartieren), af prefixet de- (af lat. de, af, från) o. kartieren (se KARTERA)]
post. eg.: aflägsna l. afföra från karta(n); å (den medföljande) kartan förpricka (anteckning om) värdepost l. enskild värdepostförsändelse som i felfritt skick ankommit till adresspostanstalten; jfr KARTERA. Ehrenholm Postförf. 1: 34 (1877). Geijer Postförf. 60 (1880). Verkställa dekartering af .. mottagen post. AB 1894, nr 115, s. 3.
Ssg: DEKARTERINGS-RUM1030~2. å de största postanstalterna: rum särskildt afsedt för dekartering af värdeposten.

 

Spalt D 512 band 6, 1908

Webbansvarig