Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KARTERA karte4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(förr äv. skrivet cart(h)- l. chart(h)-)
Etymologi
[jfr d. kartere (i bet. 1 b), t. kartieren (i bet. 1 o. 3); avledn. av KARTA, sbst.2 Jfr DEKARTERA, v.1]
1) motsv. KARTA, sbst.2 I 2, 3.
a) (†) i allm.: införa (ngt) i förteckning l. (räkenskaps)bok o. d. PH 6: 4239 (1756).
b) post. motsv. KARTA, sbst.2 I 3: införa (avgående postförsändelse, numera bl. rekommenderat brev, värdeförsändelse l. paket) på postkarta; äv. järnv.: förteckna (avgående gods) på godslista. CivInstr. 522 (1704). De bref som hitkoma ifrån Petersburg till utlenske orter blifva .. här Carterade. BtVLand 2: 121 (1760). (Post-)försändelsernas kartering .. (har) förut utgjort föremål för Kongl. Maj:ts nådiga pröfning. FörslPostst. 1869, s. 91. Kartering .. utskrivning av godslista. SoS 1915, s. 93. SvPostv. 68 (1924).
2) (numera mindre br. utom i Finl.) adm. motsv. KARTA, sbst.2 II: belägga (handling) med stämpelpapper (”karta”) l. stämpel. Jag fick .. (fullmakten) i går kväll med Schröderheim, och har i dag låtit kartera henne. CFMennander (1775) i MoB 3: 189. SPF 1842, s. 107. Lang FinlSjör. 1: 117 (1890). 3NF 18: 753 (1933).
3) (i fackspr.) motsv. KARTA, sbst.2 V: kartlägga, upprätta karta (l. kartor) över (land, trakt, ägoområde, ägogräns osv.); äv. utan obj.: sysselsätta sig l. arbeta med kartläggning. LMil. 3: 4 (1692). År 1797 .. begärde Arrendat(orn) Tomtens tillbörliga refning, mätning och kartering. Ambrosiani DokumPprsbr. 116 (i handl. fr. 1812). Et land .., hvaraf större delen aldrig varit karteradt. KrigVAH 1837, s. 197. Ymer 1904, s. 391. Jag skulle .. kartera en dagsmarsch från baslägret. Ergo 1929, s. 11.
Ssgr (i allm. till 3): KARTERINGS-ARBETE~020, äv. ~200. särsk. till 3. Duse Pingv. 109 (1905). SDS 1934, nr 55, s. 14.
(2) -BELOPP. (numera bl. i Finl.) adm. stämpelavgift. SFS 1830, s. 51.
-KONST(EN). (i fackspr., föga br.) kartläggningskonsten. KrigsmSH 1802, s. 179. KrigVAH 1829, s. 370.
(1 b) -RUM. postv. lokal där kartering utföres. TT 1902, Ark. s. 21.

 

Spalt K 635 band 13, 1935

Webbansvarig