Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DECIMALSYSTEM des1ima3l~syste2m l. de1si-, l. -stä2m, äfv. 104~01, n.; best. -et; pl. = l. -er.
Etymologi
[jfr t. decimalsystem, eng. decimal system, fr. système décimale; jfr för öfr. anm. under DECIMAL före ssgrna]
om mått-, vikt-, mynt- l. talsystem som har tio ss. bas; i sht i sg. best.; jfr DECIMAL-RÄKNING 1, TIOTALS-SYSTEM samt DUODECIMAL-SYSTEM. N. G. Sefström i Jernk. ann. 1820, s. 191. Zweigbergk Räkn. 4 (1839, 1861). För att lätta öfvergången till decimalsystemet, må på 2-fots eller det gamla alnmåttet, jemte den nya indelningen, tills vidare äfven utsättas den hittills gällande. SFS 1855, nr 17, s. 2. G. Sundbärg i Ekon. samh. 1: 244 (1893).

 

Spalt D 437 band 6, 1908

Webbansvarig