Publicerad 1949   Lämna synpunkter
O- ssgr (forts.):
ODEBITERAD, p. adj.
1) (mera tillf.) icke debiterad. Dalin (1853).
2) (†) icke försåld, osåld. HSH 26: 111 (1633). RP 3: 199 (1633).
ODECHIFFRERAD, p. adj. som icke dechiffrera(t)s. Frey 1845, s. 482.
ODECHIFFRERBAR 3~0020 l. ~0002. som icke kan dechiffreras. SvPomolFÅ 1905, s. 55.
Avledn.: odechiffrerbarhet, r. l. f. —
ODECIDERAD, p. adj.
1) (†) motsv. decidera 1 a, om fråga, tvist, process o. d.: icke avgjord. BraheBrevväxl. II. 1: 208 (1662; om process). Det är ännu odecideradt, huruvida (osv.). MCramær (1845) hos Schöldström Skämt. 84.
2) motsv. deciderad 1, om person: som icke (definitivt) beslutat sig för ngt, icke deciderad; tveksam. PedT 1891, s. 327. Att en mängd från början tveksamma och odeciderade befolkningslager snart nog komme att ta parti mot dessa revolutionärer. Lidforss Dagsb. 140 (1906).
3) motsv. deciderad 3: icke utpräglad; obestämd; otydlig, oklar. Strindberg Julie XII (1888). Mjöl. Marknaden odeciderad. GHT 1895, nr 210, s. 3 (i fråga om börsnoteringar).
ODEFINIERAD, p. adj. som icke definiera(t)s. Chydenius 247 (1765).
ODEFINIERBAR3~00020 l. ~01002. som icke kan definieras; obestämbar. Wirsén EKey 119 (1900).
Avledn.: odefinierbarhet, r. l. f. —
ODEKOMPONERAD, p. adj. (i sht kem., numera bl. tillf.) om ngt sammansatt: icke sönderdelad. Rinman JärnH 874 (1782). Likväl sker icke sönderdelningen (vid klorberedning) fullständigt, utan omkring 5 procent saltsyra förblifva odekomponerade. Pasch ÅrsbVetA 1837, s. 76. TSjöv. 1890, s. 48.
ODEKORERAD, p. adj. icke dekorerad. Dalin (1853). särsk.
a) om byggnad(s-detalj) l. konstprodukt o. d.: icke utsmyckad l. utsirad; utan dekorationer. Wahlenberg UnderlVäg. 3 (1887).
b) om person: som icke erhållit ordensutmärkelse l. medalj o. d. 2SAH 44: 327 (1868).

 

Spalt O 205 band 18, 1949

Webbansvarig