Publicerad 1907   Lämna synpunkter
DAMASK damas4k, sbst.2, r. l. m. (f. Dalin (1850), Kindblad (1868), Lundell); best. -en; pl. -er; äfv. DAMASKA damas4ka, äfv. 032 (dama´skor Weste), sbst.2, r. l. f.; best. -an; pl. -or. Anm. Pl.-formen damaskor, som i ä. tid var den normala, nyttjas stundom äfv. af dem som i sg. använda formen damask.
Ordformer
(damask Dalin (1850; med tillägget: helst i definit form), Kindblad (1868), Lundell (1893). damasker (pl.) Förordn. ang. utr. vahror 1739, s. B 4 b (: filt Damasker) osv. damascher (pl.) Taxa ö. landthielpen 1734, s. B 3 b (: Filt Damascher), Kungör. 13 dec. 1736, s. 3, SPF 1816, s. 241. damaska Sahlstedt (1773), Widegren (1788), Dalin (1850), Kindblad (1868), Sundén (1885), Hjertelius Stickm. 125 (1892). damaskor Landsm. 1906, 1: 63 (i handl. fr. 1729) osv.)
Etymologi
[jfr de likbetydande d. gamasch, t. gamasche, kamasche, af ä. fr. gamache, tidigast uppvisadt hos d’Aubigné Fœneste 195 (1630). Det fr. ordet härstammar sannol., i likhet med (l. gm förmedling af) prov. garamacho, galamacho (jfr äfv. fr. dial. garamaches, pl.) från span. guadamaci, ett slags läder, afl. af Gadamès, en stad i Tripolis (jfr KARDUAN, MAROKÄNG). Se Devic Suppl. (1877) samt Hatzfeld o. Darmesteter. Man har äfv. sammanställt ordet med it. gamba, se Körting Lat.-rom. wb.; jfr äfv. Diez (under gamba). I sv., där ordet i varutaxorna tyckes aflösa ”franska stöfvelstrumpor” (jfr Taxa ö. tullen 1730, s. H 4 a o. Taxa ö. landthielpen 1734, s. B 3 b), har det kanske inkommit direkt från fr. Det begynnande d beror sannol. på en af ljudlikhet framkallad förväxling med DAMASK, sbst.3 (det hos Lind (1738, 1749; under damaskor) upptagna t. tamaschen har icke kunnat anträffas i ngn annan källa), liksom ock utbytandet af ʃ-ljudet mot sk. Sedermera har formen med sk blifvit uteslutande förbehållen här ifrågavarande bet., under det att för den andra bet. damast blifvit den segrande formen (jfr Tamm); jfr å ena sidan: Ylle Damasker fina eller grofva .. 1 aln. Taxa ö. tullen 1730, s. D 3 a. Fine Franske Stöfvelstrumpor. Därs. H 3 a; å den andra: Ylle Damaster fine eller grofve .. 1. Aln. Taxa ö. landthielpen 1734, s. B 2 b. Filt Damascher .. 1. Par. Därs. B 3 b. — Sg.-formerna torde vara bildade efter de vanligare pl.-formerna. — Jfr GAMASCH, som är uppvisadt först i sen tid o. är föga br.]
ett slags, i sht af tyg l. läder förfärdigade holkar utan fot l. åtm. utan sula, hvilka till skydd mot köld l. smuts osv. nyttjas utanpå (byxor o.) strumpor o. vanl. knäppas l. snöras på benets yttersida; jfr BEN-LÄDER, BENLING 2, STIBLETT, STÖFLETT, RID-, STÖFVEL-STRUMPA; äfv. om ytter- l. öfverstrumpa af trikå som (i sht af barn) nyttjas till skydd mot kölden: snösocka; i sht i pl. om ett par. Landsm. 1906, 1: 63 (i handl. fr. 1729). Damascher af Filt. Kungör. 13 dec. 1736, s. 3. Öfverstrumpor eller Damaskor .. finner jag för min del vara nästan oumgängelige för en Soldat. Wrangel Tact. 4 (1752). (Vid svullnad i benen) brukas .. til Musklarnas stärkande, at hafva på sig Damaskor. Haartman Sjukd. 341 (1765). Cornelius Tratt .. / .. Knöt högt i nacken sin rosette, / Och trifdes gerna i damaskor. Lenngren 90 (1795). (Upplandsbönderna) bruka sällan stöflor, utan vanligen så kallade damaskor. Stiernstolpe Arndt 1: 67 (1807; uppl. 1813: snösockor). Stöfletter eller Damascher af Läder och Sämsk. SPF 1816, s. 241. Benen, till förvaring för den starka kölden, sorgfälligt omhöljda med svarta damaskor. Zeipel Set. 2: 299 (1847). För hvarje man i nummer (af marinregementet) bestås .. Ett par Damaskor ..: Buldan .. 1 par Damaskor ..: Svart halfkläde. Gynther Förf. 5: 476 (1858). Liten tös i sin vinterhufva / .. Trippar fram i blå damaskor, / Skall i skole och har så brådt. Bååth N. dikt. 1 (1881). Snoilsky 4: 67 (1887). Fotbeklädnaden utgjordes (enl. kungl. brefvet af 2 mars 1808) af skor, öfver hvilka men under byxorna knäpptes damasker af läder, å hvilka sporrarne fästades. Spak Upplysn. om unif. 42 (1890). Hjertelius Stickm. 125 (1892). — jfr FILT-, HALF-, JAKT-, KLÄDES-, LINNE-, LÄDER-, REDGARNS-, RID-, SAMMETS-, STRUMP-, YLLE-DAMASK m. fl.
Ssgr: DAMASK-FODER03~20. —
-HÄLLA~20, sbst. —
-KNAPP~2. —
-MÖNSTER~20. mönster till damask(er). N. journ. f. dam. 1860, s. 64.

 

Spalt D 237 band 6, 1907

Webbansvarig