Publicerad 1907   Lämna synpunkter
DAMAN dama4n l. da4man, r. l. m.||ig.; best. -en, hvard. äfv. (utom i Södra Sv.) =; pl. -er.
Etymologi
[jfr t., eng., fr. daman, af ett arab. damān isrāīl, först uppgifvet af Shaw Trav. Barb. and Levant. 376 (1738) ss. namn på en af hithörande arter (jfr: Jag landsteg på Aråbiska kusten och sköt et djur, som kallas Daman Israel eller Israels Lam, och förmodligen är Biblens Saphan. Ödmann Bruce 116 (1795)). Det däri ingående damān angifves af några europeiska afrikaresande ss. benämning på ett slags får, men är säkerligen ej af äkta arabiskt ursprung; jfr Brehm 1: 553 (1874)]
zool. (individ l. art af) släktet Hyrax Herm., hörande till familjen Hyracidæ, som af nyare forskare uppställes ss. en egen, hofdjuren närstående ordning bland däggdjuren; i sht om arten H. capensis Gmelin; klippdass, klipptax, klippspringare; jfr DASS, sbst.1, SAFAN. Fries Årsber. t. VetA 18356, s. 34. Damanerna .. äro djur af (från öfriga hofdjur) mycket afvikande byggnad och bilda en öfvergång till gnagarne. De äro små, ungefär af samma storlek som ett marsvin. Thorell Zool. 2: 119 (1861). Den i Kaplandet förekommande .. damanen, Hyrax capensis, .. är gulaktigt brungrå, ofta med svartbruna fläckar på ryggen. NF 8: 856 (1884).
Ssgr: DAMAN-DJUR03~ l. 30~2. F. A. Smitt i UVTF 29: 49 (1882).
-SLÄKTE(T)~20. Holmgren Skand. däggdj. 389 (1865).

 

Spalt D 235 band 6, 1907

Webbansvarig