Publicerad 1906   Lämna synpunkter
DALK, dal4k, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[jfr sv. dial., nor. dalk, seg, sammanhängande vätska, slem, klimp o. d., t. dalk, degig mjölrätt, eng. dauk, seg, kompakt lera etc. (se Murray). Etymologi oviss; emellertid torde k vara sekundärt (jfr DALT samt Falk o. Torp Etym. ordb. under dolk II). Jfr DALK, sbst.1]
1) bergv. stelnad slaggmassa; jfr SLAGG-DALK. Jernk. ann. 1826, 1: 190. Bredberg Metallurg. ant. 3: 29 (1864).
2) (numera knappast br.) klump. Möller (1790). Heinrich (1814).

 

Spalt D 202 band 6, 1906

Webbansvarig