Publicerad 1906   Lämna synpunkter
DAGERROTYPIST dag1äro1typis4t, stundom DAGERREOTYPIST dagær1eo1typis4t (jfr för öfr. DAGERROTYP), m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(ofta skrifvet daguerrotypist l. daguerreotypist)
Etymologi
[afl. af DAGERROTYP l. DAGERROTYPI; jfr eng. daguerreotypist]
(i sht förr) person som har till yrke l. sysselsättning att dagerrotypera. SvT 1852, nr 27, s. 2. Björkman (1889). De sydsvenska städerna besöktes .. tid efter annan i början af 1840-talet af kringresande tyska daguerreotypister, hvilka i passande gårdar inrättade åt sig platser för porträttering. Fotogr. tidskr. 1891, s. 161.

 

Spalt D 116 band 6, 1906

Webbansvarig