Publicerad 1906   Lämna synpunkter
DAGERROTYP dag1äroty4p l. dag1er-, äfv. dagær1– l. dagär1-, l. -å- l. -ω-, stundom DAGERREOTYP dagær1eoty4p l. dagär1-, l. dag1äre1o- l. dag1er-, l. -å- l. -ω- (dagärråty´p Dalin), r. (m. Dalin (1850), Lundell); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(ofta skrifvet daguerrotyp l. daguerreotyp)
Etymologi
[jfr t. daguerr(e)otyp, eng. daguerreotype, sbst., af fr. daguerrotype, daguerréotype, af Daguerre, namnet på uppfinnaren (se DAGERROTYPI 1), o. type, af gr. τύπος (se TYP). Med afs. på bildningssättet jfr STEREOTYP m. fl.]
1) (†) = DAGERROTYPI 1. Daguerreotypen. Beskrifning å den märkvärdiga uppfinningen att fixera framställda bilder af L. J. M. Daguerre. (1839; titel). Daguerrotypen fordrar icke någon enda operation, som icke hvar och en kan utföra. Daguerre Daguerreotypen XVI (1839). Den nya Daguerreotypen. Franzén Skald. 6: 182 (1840; öfverskrift). Den vid daguerreotypen använda silfverplåten. AB 1852, nr 263, s. 3.
2) (i sht förr) bild (särsk. porträtt) som åstadkommits gm dagerrotypi (se d. o. 1); jfr DAGERROTYPI 2 samt FOTOGRAFI; äfv. om plåten hvarå bilden framställes. De aldra svagaste strålar förändra Daguerrotypens substans. Daguerre Daguerreotypen XII (1839). Etsning af Daguerrotyper. Almström Tekn. 2: 664 (1845). Nisbeth Handelslex. (1867). Alla de fina detaljer, som utmärka en daguerreotyp. Fotogr. tidskr. 1891, s. 180. Roosval Schmidt 110 (1896). — bildl.: porträtt; bild; skildring. Följande .. daguerreotyper, .. hämtade från ganska vidlyftiga anteckningar .., lemnas på begäran i allmänhetens händer. Wåhlin Dagsländor Förord (1846). Hennes person .. utgjorde den trognaste daguerrotyp af en sträng puritanska. Carlén Bull. 2: 425 (1847, 1871).
3) (i sht förr) apparat för dagerrotypering; jfr KAMERA. Porträttering, medelst Daguerreotyp. AB 1845, nr 221, s. 4; jfr 1. G. Dalin (1871).
Ssgr (till 1): DAGERROTYP-1003~, äfv. 0103~, stundom DAGERREOTYP-01003~ l. 10103~, -APPARAT~002. jfr DAGERROTYP 3. Fock 2 Fys. 2: 81 (1858).
-ATTIRALJ~002. jfr DAGERROTYP 3. Därs., s. 160. —
-BILD~2. = DAGERROTYP 2. Uppf. b. 4: 604 (1873). Fotogr. tidskr. 1891, s. 230. bildl. Daguerreotypbilder ur pensions-lifvet .. af .. Mayhew. (1855; titel).
-PLÅT~2. jfr DAGERROTYP 2. Uppf. b. 4: 600 (1873).

 

Spalt D 114 band 6, 1906

Webbansvarig